Om Fonden Københavns Madhus

Vi arbejder praksisnært og helhedsorienteret med rådgivning, uddannelse og konceptudvikling inden for mad og måltider.

Måltider med mening

Fonden Københavns Madhus udvikler og driver projekter, der med mad og måltider som udgangspunkt, skaber positive samfundsforandringer gennem et eller flere af vores fokusområder: 

Trivsel & fællesskab
Læring & dannelse
Bæredygtighed

Vi samarbejder med kommuner, institutioner, interesseorganisationer og professionelle køkkener i hele landet om at skabe måltider af høj kvalitet og en sund og glad spisekultur. Vi står selv bag de projekter vi går ind i, og fondens midler bruges således direkte til at understøtte vores mission og vision.

Vi blev i sin tid etableret af Københavns Kommune, med målet om at skabe bedre offentlige måltider i kommunen. Vi er hovedarkitekten bag ‘Københavnermodellen’, som har været med til at sikre København titlen som verdens mest økologiske hovedstad.

I 2013 blev vi en uafhængig og erhvervsdrivende fond med almennyttigt sigte. Transformationen skete, så vi fik mulighed for at udvikle og drive projekter i samarbejde med kommuner og organisationer uden for København. Du kan læse mere om vores historie lige her.

Mad er omsorg og samfundsforandring

Vi tror på, at arbejdet med og udviklingen af det gode måltid er midlet til at fjerne en lang række af vores velfærds- og samfundsproblemer. Mad er en ressource der giver energi, danner fællesskaber og som kan forbedre vores livskvalitet, sundhed og miljø.

10 - 25 % af danske børn og unge har overvægt eller svær overvægt. De vokser op i en tid hvor semi-convenience og fastfood indtager en større og større del af vores madkultur. Der er risiko for, at de ikke lærer om råvarer, tilberedningsmetoder og hvordan man træffer gode, sunde madvalg hele livet.

Op imod 60 % af ældre i plejebolig eller hjemmeplejen er i risiko for underernæring og mange er ensomme. Mange plejehjem har desuden et tallerkenspild på 30 - 40 %, hvilket vil sige at 30 - 40 % af den mad som bliver serveret, ryger lige i skraldespanden. Det er desværre ofte et udtryk for at maden ikke smager godt eller er serveret under omstændigheder, der påvirker appetitten og lysten til at spise.

Det moderne landbrug er ikke bæredygtigt. Dyr produceres på fabrikker, gift ender i grundvandet og råvarer frasorteres, hvis de ikke lever op til snævre krav til udseende og vægt. Danmark har desværre et af verdens højeste forbrug af naturressourcer. Som nation tager vi ifølge WWF mere end fire gange så meget ud af naturen på et år, som naturen selv kan producere eller regenerere.

Vi er på en måltidsmission

Disse udfordringer kan løses ved at hjælpe producenter, professionelle køkkener og måltidspersonale med at se potentialet i at bruge mad og måltider som et redskab til at yde omsorg for både mennesker og miljø.

Fonden Københavns Madhus' vision er:

Et holdbart og bæredygtigt samfund, hvor mad og måltider skaber positive velfærds- og sundhedsmæssige forandringer for både de spisende, dem som laver maden og samfundet som helhed.

Vores mission:

Vi arbejder omsorgsfuldt, praksisnært og helhedsorienteret med rådgivning, forandringsprocesser, uddannelse og konceptudvikling inden for mad og måltider. Vi har tre fokusområder for vores arbejde:

  • Læring & dannelse
  • Bæredygtighed
  • Trivsel & fællesskab

Organisation og fondsbestemmelser

De overordnede linjer for vores arbejde besluttes af Fonden Københavns Madhus’ bestyrelse. Læs mere om vores organisation og vedtægter her.

Et køkken er ikke bare et køkken

Vi arbejder med en bred række af institutioner og virksomheder, lige fra skoler, børnehaver og sociale institutioner til primærproducenter og hoteller. Vi ved, at et køkken ikke bare er et køkken. Derfor er vores samarbejde og rådgivning altid baseret på den udfordring den enkelte institution eller virksomhed oplever. Du kan læse mere om vores tilgang til forskellige køkkentyper her.

Samarbejde med os

Vi tror på, at samfundets komplekse udfordringer løses bedst gennem samarbejder på tværs af brancher og ekspertområder. Vi samarbejder derfor både med andre fonde, offentlige institutioner og private virksomheder. Du kan blive klogere på vores værdier og hvem vi samarbejder med her.