Økoløft Aarhus

Projektperiode 1: August 2013 – august 2015 og Projektperiode 2: Januar 2015 – januar 2017

Aarhus Byråd besluttede i februar 2013 en målsætning om minimum 60 % økologisk fødevareforbrug i kommunens offentlige gryder inden udgang af 2020. En bevilling fra NaturErhvervstyrelsen muliggjorde en opkvalificering af kommunens institutioner og køkkener, så målet om en økologiomlægning i Aarhus kunne realiseres. Økoløft Aarhus modtog to bevillinger, og projektet faldt derfor i to projektperioder.

Udvikling i køkkenerne

Økoløft Aarhus havde fokus på at udvikle køkkenerne og sikre, at økologi, madkvalitet og sundhed kunne følges ad. Nøgleordene var mindre madspild, flere friske grøntsager i sæson og større egenproduktion. Som den andenstørste kommune i Danmark var Aarhus i forvejen en af landets sværvægtere både når det gjaldt antallet af køkkener og fødevareindkøb – og efterfølgende også økologisk forbrug.

Omlægning til økologi i institutionerne

Projektet henvendte sig til alle institutioner i Aarhus Kommunes. I første fase af projektet var det primært de institutioner, der selv producerede mad i institutionens køkkener, der kom på kursus i økologiomlægning. Udover at ruste køkkenmedarbejderne til en økologiomlægning, bidrog kurset også til at øget arbejdsglæde og trivsel. Efterfølgende fik de institutioner, der fik leveret mad fra eksterne leverandører, også mulighed for at blive en del af økologiomlægningen. Den økologiske mad kom derved ca. 23.000 borgere i kommunen til gode.

Økoløft Aarhus i tal

På første del af Økoløft Aarhus deltog i alt 186 institutioner. Disse var fordelt på 78 daginstitutioner, 18 skoler, 27 ældrecaféer, 23 plejecentre, 29 sociale institutioner, 10 personalekantiner og 1 centralkøkken. På anden del deltog samlet set 88 institutioner fordelt på 32 daginstitutioner, 27 skoler og 29 ældreboliger.

Henover projektets fire-årige periode blev det til 274 deltagende køkkener i Aarhus Kommune.