Økoløft Bornholm

Projektperiode: August 2013 – august 2015

Bornholms Regionskommune har sammen med Fonden Københavns Madhus gennemført et økologisk omlægningsprojekt ‘Økoløft Bornholm’, der havde en startmåling i 2013 på 7,3 % økologi i deres indkøb og en samlet slutmåling medio 2015 på 63,2 %. Enkelte institutioner havde dog ikke mulighed for at lave en slutmåling.

Det betyder, at de kommunale køkkener har indfriet målet og er blevet lagt om til mindst 60 % økologisk forbrug. Der er blevet skabt nye arbejdsmetoder og vaner i køkkenerne. Omlægningsprojektet har involveret seks daginstitutioner med egen madproduktion, otte køkkener i plejecentre, et stort centralkøkken, fire skoler med skolemadsordninger, seks kantiner og 11 køkkener i sociale institutioner. Køkkenmedarbejdere fra disse institutioner har blandt andet været på kursus i økologi, og i hvordan man arbejder i et økologisk køkken. Projektet har haft fokus på mere mad lavet fra bunden, sæson, flere grøntsager og reduktion af madspild. Omdrejningspunktet har været fagligheden i køkkenerne, så både økologien og måltidskvaliteten løftes.

Undervisningen målrettes den enkelte institution

Alle køkkener er forskellige, og det har derfor også være forskelligt, hvor der er blevet sat ind for at lægge om til økologi. Det er køkkenernes indsats, der har ført os i mål med den økologiske omlægning. For at sikre at undervisningen tog afsæt i det enkelte køkkens vilkår og muligheder, skulle køkkenerne blandt andet måle og veje alle råvarer og mad i 7-14 dage. På den måde havde alle køkkener et godt indblik i deres egen madproduktion, og hvor deres potentiale for økologi kunne findes. Undervisningen blev tilrettelagt derefter.

Der blev afholdt AMU-kursusforløb af to dage til fem ugers varighed, samt inspirationsarrangementer. Kurserne blev brugt til at opkvalificere køkkenmedarbejderens faglighed om økologisk madlavning og planlægning af den økologiske omlægning, og de bidrog til nye arbejdsmetoder og til at skabe netværk mellem fagkollegaer i andre institutioner.