Økoløft Kantiner

Projektperiode: August 2012 – januar 2015

De deltagende institutioner havde en samlet startmåling i 2013 på 10 % økologi i deres indkøb og en samlet slutmåling i 2015 på 33 %.

Økoløft Kantiner var målrettet institutioner, der serverer mad til unge. Projektet omfattede en større økologiomlægning af 16 offentlige uddannelsesinstitutioners kantiner til 75 % økologi og blev tilbudt til både kantiner på gymnasier, tekniske skoler, handelsskoler, universiteter og professionshøjskoler.

En sundere og mere bæredygtig livsstil

Med projektet blev der sat fokus på de måltider, der dagligt serveres til tusinde unge mennesker, som er i gang med en uddannelse. En del af målet var, at de unge, der køber maden, får øjnene op for, at det økologiske måltid kan fremme en sundere og mere bæredygtig livsstil.

Kursus i økologisk omlægning

Vejen til at ændre de unges kostvaner gik gennem en ændring af kantinernes udbud via en solid opkvalificering af køkkenpersonalet. Madhåndværk, økologi, sundhed og smag var på menuen, når medarbejdere fra de 16 kantiner var på kursus i økologiomlægning. Projektet indebar opkvalificering af køkkenledere, køkkenchefer og medarbejdere, og forløbet bestod af mad- og økonomiregistrering af køkkenet og i alt otte ugers kursus, som indeholdte et økologisk grundkursus og temakurser om kød og pålæg; bagning; grønt; bønner, linser, korn og gryn; snacks og mellemmåltider; grundtilberedning; menuplanlægning; fisk; tilsmagning, succesfaktorer for maden og indkøb samt et kursus i mersalg.

I løbet af projektet blev der planlagt to fælles inspirationsarrangementer på tværs af køkkenerne, hvor der blev givet yderligere inspiration og inputs til omlægningen samt mulighed for at netværke på tværs af køkkenerne.

‘Økoløft Kantiner’ har bidraget positivt til at opfylde regeringens mål om minimum 60 % økologisk forbrug i de offentlige køkkener inden 2020. Det er NaturErhvervstyrelsen, der bevilligede midlerne til projektet, og det var således gratis for køkkenerne at deltage.