Økoløft KMS

Projektperiode: August 2012 – januar 2015

Københavns Madservice á la Carte (KMS) havde en samlet startmåling i 2013 på 18 % økologi i deres indkøb og en samlet slutmåling i 2015 på 53 %.

Sammen med Fonden Københavns Madhus igangsatte KMS et økologisk omlægningsprojekt – Økoløft KMS – der skulle omlægge det store centralkøkken til 75 % økologi. Omlægningen var et led i Københavns Kommunes økologimålsætning om 90% økologi i alle offentlige køkkener inden udgangen af 2015.

KMS’ vej til mere økologi

KMS er Københavns Kommunes store centralkøkken beliggende i Bystævneparken i Brønshøj. Køkkenet leverer 12 % af Københavns samlede madproduktion, og maden leveres til ca. 1500 hjemmeboende ældre, 1100 plejehjemsbeboere og ca. 500 beboere på sociale botilbud. Med så stor en andel af kommunens samlede madproduktion, var Økoløft KMS afgørende for, at Københavns Kommune kunne opnå målet om 90% økologi. Derfor skulle der fokuseres på, at mere mad skulle laves fra bunden af råvarer i sæson. Derudover skulle madspild reduceres, så omlægningen kunne realiseres inden for driftsbudgettet.

Omdrejningspunktet for Økoløft KMS var en opkvalificering af fagligheden i køkkenet, så både økologien og måltidskvaliteten blev løftet. Ca. 50 medarbejdere gennemgik et kursusforløb gennem Økoløftet. For at opnå den bedste proces for køkkenmedarbejderne, tog projektet udgangspunkt i at opkvalificere gennem en kombination af viden om økologisk produktion til de køkkenansvarlige og at arbejde målrettet med udgangspunkt i deres eget køkken, produktion, råvareforbrug og køkkenpersonalets kompetencer.