Økoløft Kriminalforsorgen

Projektperiode: Juni 2013 - august 2015

De deltagende institutioner havde en samlet startmåling i 2013 på 5 % økologi i deres indkøb og en samlet slutmåling i 2015 på 19 %.

Kriminalforsorgens landbrug var allerede omlagt til økologi, og derfor var tiden kommet til, at de indsatte i landets fængsler også fik serveret økologisk mad fra de økologiske råvarer, de havde været med til at producere. Fonden Københavns Madhus havde, via Ålborg Universitet, fået en andel af økologifremmemidlerne fra NaturErhvervsstyrelsen til at arbejde sammen med Kriminalforsorgens køkkener om at omlægge dele af køkkendriften i Kriminalforsorgen til økologi.

Opkvalificering af køkkenmedarbejdere

Projekt Økoløft Kriminalforsorgen har haft fokus på udvikling af økologi i køkkenerne, der skulle være med til at sikre, at økologi, bæredygtighed, madkvalitet og sundhed kunne følges ad. Et tæt samarbejde med køkkenmedarbejderne i Kriminalforsorgens køkkener var en vigtig del af projektet, som havde det primære formål at ruste medarbejderne til omlægningsprocessen og brugen af Kriminalforsorgens egne økologiske råvarer.

Indsatte i køkkenet

De ansatte i fængslernes køkkener var ikke de eneste der fik glæde af projektet. Omkring 60 indsatte, der arbejdede i køkkenet, kom også på fem-ugers kursus, hvor både ansatte og indsatte gennemgik den økologiske køkkenproduktion i både praksis og teori. Kurserne var bygget op om en opkvalificering med fokus på sæson, råvarebrug, viden om økologisk produktion samt en grundlæggende træning i tilberedningsmetoder og køkkendrift. På baggrund af opkvalificeringen blev de indsatte bedre stillet til fremover at søge stillinger i en økologisk produktion, herunder især i offentlige køkkener.