Økoløft Ungdomskantiner i Greater Copenhagen

Projektperiode: 1. januar 2018 – 31. december 2018.

På vej mod 60 % økologi

Ungdomskantiner i Greater Copenhagen blev under projektet Økoløft ungdomskantiner i Greater Copenhagen omlagt til min. 60% økologi .

Erfaringerne fra tidligere projekter har desuden vist, at økologisk omlægning også betyder sundere og bedre mad, som en indbygget konsekvens af de nye råvarer og omlægningsmetoden.

Kurser, kortlægning og kulinariske udfordringer

Aktiviteterne i Økoløft ungdomskantiner byggede på Fonden Københavns Madhus’ erfaring med succesfuld økologisk køkkenomlægning, hvor kompetenceudvikling af køkkenmedarbejderne er omdrejningspunktet. Henover 12 måneder var køkkenmedarbejderne bl.a. på kurser, fik kortlagt og analyseret køkkenets eksisterende produktion og var på gårdbesøg hos økologiske landmænd i lokalområdet.

Målet var at give køkkenmedarbejderne den nødvendige faglighed og større viden om økologi samt økologisk landbrug og madlavning, så de kunne omlægge deres måltider til min. 60 % økologi.

Omlægningsmetoden er udviklet af Fonden Københavns Madhus, der bl.a. har bistået Københavns Kommune med at opnå 90 % økologi i de offentlige gryder uden en stigning i madens driftsbudgetter. I Økoløft-projekterne blev metoden oversat til de lokale forhold og involverede lokale ressourcer.

Økoløft ungdomskantiner i Greater Copenhagen var finansieret af en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug.