Økoløft Via UC

Projektpreiode: 1. januar 2017 – 31. december 2017.

På vej mod 60 % økologi

I løbet af 2017 blev VIA UC’s kantiner i Holstebro, Skive og Silkeborg omlagt til min. 60 % økologi under projektet Økoløft VIA UC. Projektet medførte derved et økologisk indkøb på 62.405 kilo pr. år svarende til ca. 16 hektar dansk økologisk landbrugsjord.

Erfaringerne fra tidligere projekter har desuden vist, at økologisk omlægning også betyder sundere og bedre mad, som en indbygget konsekvens af de nye råvarer og omlægningsmetoden.

Kurser, kortlægning og kulinariske udfordringer

Aktiviteterne i Økoløft VIA UC byggede på Fonden Københavns Madhus’ erfaringer med succesfuld økologisk køkkenomlægning, hvor kompetenceudvikling af køkkenmedarbejderne er omdrejningspunktet. Henover 12 måneder var køkkenmedarbejderne på kantinerne i VIA UC bl.a. på kurser, fik kortlagt og analyseret køkkenets eksisterende produktion og var på gårdbesøg hos økologiske landmænd i lokalområdet.

Målet var at give køkkenmedarbejderne den nødvendige faglighed og større viden om økologi samt økologisk landbrug og madlavning, så de kunne omlægge deres måltider til min. 60 % økologi.

Økoløft VIA UC – del af en fælles satsning

Økoløft Via UC var en del af projektet Økoløft Danmark, hvor offentlige køkkener over hele landet gennem fire år blev omlagt til økologi. Det blev til økologiske omlægninger af 558 køkkener.

Omlægningsmetoden er udviklet af Fonden Københavns Madhus, der bl.a. har bistået Københavns Kommune med at opnå 90 % økologi i de offentlige gryder uden en stigning i madens driftsbudgetter. I Økoløft-projekterne blev metoden oversat til de lokale forhold og involverede lokale ressourcer.

Økoløft Danmark modtog en bevilling fra Fonden for Økologisk Landbrug. Foruden Økoløft VIA UC blev omlagt plejehjem og færger i Horsens og på Ærø. De tre projekter løb frem til udgangen af 2017.